left_col_top.jpg, 730B

 2005 

     PD Kalná nad Hronom

 • sušička zrnín LAW SBC 8.NE
 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

    TAJBA a.s. Čaňa

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 60t/h

     TAJBA a.s. Čaňa - Trebišov

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 60t/h

     AGRO Palín s.r.o. Palín

 • sušička zrnín LAW SBC 11.NE

     PD Močenok

 • sušička zrnín LAW SBC 14.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 60t/h

     Poľnonákup NOVOHRAD a.s. Lučenec

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE

     BELAR a.s. Dunajská Streda - VNS Lehnice

 • sušička zrnín LAW SBC 18.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 80t/h

      P.G.TRADE s.r.o. Komárno
      - VNS Dvory nad Žitavou

 • sušička zrnín LAW SBC 20.LE - 2x
 • predčistička zrnín MAROT PN1502VP
 • čistička zrnín MAROT EAC 2004VP
 • dopravné cesty SKANDIA - 120t/h

     Štefan Celina - SHR, Veľké Túrovce

 • sušička zrnín LAW FC5
 • dopravné cesty SKANDIA - 30t/h

     VARIA s.r.o. Zlaté Klasy - Mierovo

 • sušička zrnín LAW SBC 7.N
 • predčistička zrnín s aspirátorom MAROT PN1002VP/BD1000
 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h
 • expedičná nádrž SYMAGA - 40t
 • mostová váha - 18m, 60t

     BELAR a.s. Dunajská Streda - VNS Dolný Štál

 • dopravné cesty SKANDIA - 80t/h

     Servisné družstvo roľníkov v Rastislaviciach 

 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h
bgr_left.gif, 4,0kB