left_col_top.jpg, 730B

 2006 

     Ladislav NAGY - SHR, Kľúčovec - Okoč

 • sušička zrnín LAW SBC 10.NE
 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     GAMOTA a.s. Komárno - VNS Malé Straciny

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     Poľnonákup HORNONITRAN a.s. Prievidza

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE
 • čistička zrnín MAROT EAC 503VP
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     Poľnoslužby BEBRAVA a.s. Rybany

 • sušička zrnín LAW SBC 15.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 80t/h

     Gemernákup a.s. Rimavská Sobota
     - VNS Rimavská Sobota

 • sušička zrnín LAW SBC 18.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 80t/h

     Gemernákup a.s. Rimavská Sobota - VNS Jesenské

 • sušička zrnín LAW SBC 9.LE
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     Gemernákup a.s. Rimavská Sobota
     - VNS Tornaľa

 • sušička zrnín LAW SBC 15.NE
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     PD GADER Karlová

 • sušička zrnín LAW SBC 4.N
 • dopravné cesty SKANDIA - 30t/h

      AGRONÁKUP T s.r.o. Zemplínsky Branč - Novosad

 • sušička zrnín LAW SBC 5.N
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     Mária Jávorková - SHR, Svätý Peter - Chotín

 • sušička zrnín LAW SBC 10.NE
 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     PoľnoSME s.r.o. Palárikovo

 • sušička zrnín LAW SBC 18.LE
 • predčistička zrnín s aspirátorom MAROT PN1002VP /BD1000
 • dopravné cesty SKANDIA - 80t/h

     Vilmos Horváth, Baloň - Čiližská Radvaň

 • sušička zrnín LAW SBC 11.NE
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     Medzičilizie a.s. Čiližská Radvaň - Baloň

 • sušička zrnín LAW SBC 11.NE
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h

     KOVACSAGRO s.r.o. Hronovce

 • sušička zrnín LAW SBC 12.NE
 • čistička zrnín MAROT EAC 503VP
 • dopravné cesty SKANDIA - 60t/h
 • expedičná nádrž SYMAGA - 50t

      N.RV: s.r.o. Vydrany

 • sušička zrnín LAW SBC 10.NE
 • predčistička zrnín s aspirátorom PN1002VP/BD1000
 • čistička zrnín MAROT EAC 354V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h
 • expedičná nádrž SYMAGA - 40t

     PD Vranov Hencovská, Hencovce

 • sušička zrnín LAW FC6
 • čistička zrnín MAROT EAC 153V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h
 • expedičná nádrž SYMAGA - 2x40t

     PD Sokolce

 • sušička zrnín LAW SBC 14.LE
 • predčistička zrnín s aspirátorom PN1002VP/BD1000
 • čistička zrnín MAROT EAC 704V
 • dopravné cesty SKANDIA - 60t/h
 • obilné silá 6x2250t
 • expedičná nádrž SYMAGA - 2x80t
 • mostová váha - 18m, 60t
bgr_left.gif, 4,0kB