left_col_top.jpg, 730B

 2008

     PD Zlatná na Ostrove

 • dodávka a montáž nádrží - SYMAGA 4 x 2750 t
 • dodávka a montáž nádrží - SYMAGA 1 x 40 t
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 60 t - SKANDIA

     PD Nová Bodva - Turnianska Nová Ves

 • dodávka a montáž nádrží - SYMAGA 6 x 500 t
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

     AGROSPOL Semerovo družstvo

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC8.NE
 • dodávka a montáž čističky - MAROT EAC355VP
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

     Ing. Pavel Dömötör – SHR, Vlky

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC10.NE
 • dodávka a montáž čističky - MAROT EAC355VP
 • dodávka a montáž nádrží - SYMAGA 2 x 260 t, 1 x 40 t
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

      BOSKOP Poľnonákup Trenčín a.s.

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC12.LE
 • dodávka a montáž predčističky - MAROT PN1253VP / BD1000
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 60 t - SKANDIA

      NURITECH SK, s.r.o. Hurbanovo

 • výroba a dodávka rozvádzača - 250A

     PD Mlynica

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC5.N
 • dodávka a montáž čističky - MAROT EAC355VP
 • dodávka a montáž nádrží - SYMAGA 15 x 50 t
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

     PVOD Martovce

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC6.N
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

      AGRO-GOMBÁR s.r.o.  Bardoňovo

 • dodávka a montáž čističiek - 2 x MAROT EAC355VP
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

      Bartranz Agro, s.r.o., Buzica

 • dodávka a montáž sušičky  - LAW SBC6.N

      PD Čakajovce

 • dodávka a montáž čističky - MAROT EAC355VP
 • dodávka a montáž dopravníkových ciest 40 t - SKANDIA

     Poľnonákup TURIEC Martin

 • čistička zrnín MAROT EAC 355V
 • čistička zrnín MAROT EAC 153V
 • dopravné cesty SKANDIA - 40t/h
bgr_left.gif, 4,0kB