left_col_top.jpg, 730B

univerzálne montované haly 

Charakteristika
Pre skladovanie plodín, ale aj pre uskladnenie poľnohospodárskej techniky, ponúkame univerzálne montované haly v prevedení jednoloďové a viacloďové. Haly majú štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys s uzatvoreným, polouzatvoreným alebo otvoreným obvodom.  K dispozícii je približne 120 základných typov, ktoré je možné ešte ďalej modifikovať. Celá stavba haly je tvorená z oceľových profilov s votknutým uložením, ktoré sú postavené na železobetónovej základovej doske. Stavebná príprava a realizácia je navrhnutá na základe kapacity haly, technologickej funkčnosti a miestnych geologických pomerov. Technologickú funkčnosť stavby podľa spôsobu určenia dopĺňa príslušenstvo, medzi ktoré patrí opláštenie, krytina, vráta a presvetlenie.
Haly umožňujú ďalšie úpravy podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Oblasť využitia  
- priemyselné haly, poľnohospodárske skladovacie objekty, športové viacúčelové haly
- výstavné pavilóny, klimatizované sklady, hangáre

 

 

chladenie

Strecha, steny, okná a dvere
Strechy a steny konštrukcií môžu byť opláštené vlnitým trapézovým plechom, resp. zateplené polyuretánovými sendvičovými panelmi.
Prechody a spoje medzi jednotIivými časťami pIášťa (hrebeň strechy, strecha - stena, stena - základ, rohy, atď.) je možné spájať použitím komplexného programu ohýbaných kovových profilov, spojovacích a tesniacich materiálov. Do tepelnoizolačných sendvičových panelov môžu byť osadené pevné alebo otvárateľné okná, sekcionárne brány ľubovolných rozmerov, dvere atď. Výplne dverí je možné dodať v širokej škále (klasické, zateplené, presklené) presne podľa požiadaviek zákazníka. V prípade využitia haly na sklad obilia je možnosť bočné steny vystužiť a vymurovať. Na presvetlenie sa montujú dielce z priesvitného polykarbonátu.

konstrukcia

Technické údaje a popis
Oceľová nosná konštrukcia je vytvorená z oceľových stĺpov a plnostenných väzníkov. Stĺpy a trámy sú vyrobené z valcovaných IPE profilov a sú opatrené červenohnedým základným ochranným náterom proti korózii. Sekundárnu oceľovú konštrukciu tvoria strešné väznice, stenové dielce, okenné a vrátové rámy z tenkostenných  oceľových profilov. Zavetrenie konštrukcie je riešené oceľovými L-profilmi. Väznice a spojovací materiál sú dodávané kompletne v pozinkovanom prevedení.

Profilovaná ľahká strešná krytina
Medzi ľahké krytiny, ktoré je možné po-užiť na zakrytie hál patrí oceľový profilovaný pozinkovaný plech s následnou povrchovou úpravou. Povrchová úprava, ktorá predĺžuje životnosť krytiny je tvorená nanesenou polyesterovou a epoxidovou vrstvou, na ktorej je akrylátová farba, niekedy aj granulát. Tieto krytiny vyrábajú viacerí výrobcovia v rôznom farebnom prevedení. Výrobcovia krytín ponúkajú k základným prvkom aj kompletné príslušenstvo (hrebenáče, odvetrávacie prvky, krajovky).

Vláknocementová ťažká strešná krytina
Výhodou vláknocementovej krytiny je bezúdržbová dlhá životnosť. Základný materiál je vláknocement, ktorý obsahuje upravené vlákna buničiny, výstužné syntetické vlákna, prísady a cement. Buničina na seba viaže cement počas výrobného procesu a umelé vlákno materiál armuje.

Odvodnenie striech
Odvodnenie striech je riešené pri určitých typoch so zabudovanými dažďovými žľabmi, pri ostatných typoch sa ku strešnej časti montujú žľabové háky. Žľaby a zvody je možné dodávať v lakovanom, resp. pozinkovanom prevedení.

V prípade viacloďovej konštrukcie je stredové úžľabie tvorené korytom z pozinkovaného plechu.

Ľahká sendvičová strešná krytina
Krytina je tvorená nosnými oceľovými pozinkovanými plechmi s polyuretánovou vysokotepelnou izolačnou penou. Strecha môže byť presvetlená presvetlovacími panelmi, alebo oblúkovými svetlíkmi.

detail-rynyb

Stavebná realizácia
Rozhodujúcim kritériom pri stavbe univerzálnych montovaných hál bude ekonomická analýza, ktorá závisí od mnohých faktorov. Preto každý záujemca o stavbu bude musieť na základe vlastných skutočností hľadať najoptimálnejšie riešenie pre svoj podnik.

S realizáciou hál Vám ponúkame:
- odborné poradenstvo (návrh a finančný rozpočet)
- predstavebná príprava (geologický prieskum, projekt)
- stavebný dozor s vykonanín stavebných prác
- revízia a kolaudácia stavby.

bgr_left.gif, 4,0kB